Samorząd szkoły

opiekun: Joanna Soska

Zarząd Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017/18 tworzą:

Przewodniczący: Marcel Rodzik kl. IIa

Zastępca: Magdalena Kołdras kl. IIIa

Sekretarz: Julia Matracz kl. IIa

Skarbnik: Bartosz Maciaszek kl. IIIb

Protokolant: Paulina Kumorek kl. IIa

 

Za podstawowy cel pracy Samorząd Szkoły Podstawowej w Paleśnicy stawia sobie aktywizowanie uczniów do pełniejszego udziału w życiu szkoły oraz rozszerzanie tej działalności poza nią. Działalność na terenie szkoły to przede wszystkim współtworzenie życia szkoły poprzez udział w uroczystościach według kalendarza imprez szkolnych, opieka nad młodszymi, pomoc koleżeńska, organizowanie konkursów o różnorakiej tematyce. Członkowie  Samorządu Szkolnego podejmowali i  podejmują nadal działania na rzecz innych organizując akcje zbiórki pieniędzy głównie dla dzieci „Sprawni inaczej.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.