Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w roku 2017/2018

Lp.

 Nazwisko i imię

 Funkcja

 1.

 Martyka  Sabina ( KL. III SP )

 Przewodnicząca

 2.

 Kiełbasa  Małgorzata ( KL. II SP)

 Z-ca Przewodniczącej

 3.

 Witek  Anna  ( KL. VII SP )

 Skarbnik

 4.

 Mączyńska Elżbieta ( KL. III A GIM. )

 Sekretarz

 5.

 Toboła  Małgorzata ( KL. I SP )

 Członek

 6.

 Sowa Marzena ( KL. IV A SP )

 Komisja rewizyjna

 7.

 Wielek Małgorzata ( KL.  IV B SP )

 Komisja rewizyjna

 8.

 Pałka Bogumiła ( KL. V SP )

 Członek

 9.

 Kwiek Anna  ( KL. VI SP )

 Członek

 10.

 Kaczor Iwona ( KL. II A GIM. )

 Członek

 11.

 Repeta  Bernadetta  ( KL. II B  GIM.)

 Członek

 12.

 Zięcina Zofia (KL.III B GIM. )

 Członek

Możliwość komentowania jest wyłączona.