Lekcje i przerwy

C z a s   t r w a n i a  l e k c j i   i   p r z e r w   w   Z S P w  P a l e ś n i c y

w   r o k u    s z k o l n y m   2018/2019

 od poniedziałku  do  piątku

Lekcja

Rozpoczęcie lekcji

Przerwy

 1.

7.50  -  8.35

 8.35  -  8.45

 2.

8.45  -  9.30

9.30  -  9.35

 3.

 9.35  -  10.20

10.20  -  10.25

 4.

10.25  -  11.10

11.10  -  11.25

 5.

11.25  -  12.10

12.10  -  12.25 

 6.

12.25  -  13.10

13.10 -  13.15 

 7.

13.15  -  14.00

14.00  -  14.05

 8.

14.05  -  14.50

14.50  -  14.55

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.