Lekcje i przerwy

C z a s   t r w a n i a  l e k c j i   i   p r z e r w   w   Z S P w  P a l e ś n i c y

w   r o k u    s z k o l n y m   2018/2019

 od poniedziałku  do  piątku

Lekcja

Rozpoczęcie lekcji

Przerwy

 1.

 7.50  -  8.35

 8.35  -  8.45

 2.

 8.45  -  9.30

 9.30  -  9.40

 3.

 9.40  -  10.25

 10.25  -  10.35

 4.

 10.35  -  11.20

 11.20  -  11.40

 5.

 11.40  -  12.25

 12.25  -  12.40

 6.

 12.40  -  13.25

 13.25  -  13.35

 7.

13.35  -  14.20

 14.20  -  14.30

 8.

 14.30  -  15.15

 15.15  -  15.25

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.